padori


padori
padorùs, padori̇̀ bdv. Padorùs žmogùs.

.

Look at other dictionaries:

  • padoringas — padorìngas, a adj. (1) 1. žr. padorus 1: O katras buvo teisingas, darbinykas padorìngas, tą visi ponai kankino (d.) Alvt. 2. K sugyvenamas, taikingas: Padorìngasis K. padorìngai adv. K …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padorus — padorùs, ì adj. (4) 1. H, R, MŽ, K kuris gero elgesio, išauklėtas, tvarkingas, vertas pagarbos: Čia ir padorūs žmonės užeina B.Sruog. Sūnus – geras, padorus mokinys J.Jabl. Padoriojè draugijoje tokiems neturi būt vietos NdŽ. Dukterį paėmė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Anexo:Episodios de Al salir de clase — La siguiente es una lista de episodios de Al salir de clase, serie española. Contenido 1 1º Temporada 2 2º Temporada 3 3º Temporada …   Wikipedia Español

  • padorus — padorùs, padori̇̀ bdv. Padorùs žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išrasti — 1 išràsti tr. H 1. R123, K sukurti ką nauja: Nėr ìšrasta vaistai nuog tos ligos Vlk. Palaiminta toj ranka, ką kirvį išrado! A.Baran. Išràsti naują metalo lydymo būdą BŽI341. Ìšrastas elektroninis mikroskopas DŽ1. Ale kas tas kningas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrankyti — NdŽ; M iter. ištrenkti. 1. tr. Rtr, Š trankant išjudinti, išduobti, išmušti, išdaužyti, padaryti kiaurymę: Ištrankytas [sienoje] vietas reikia patinkuoti rš. ║ Dg trankant sudaužyti, sugriauti: Par karą išdaužė, ištrañkė tus [kapų] paminklus Krž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mėgti — mėgti, sta ( ia, ti DP100, K), o 1. tr. jausti polinkį, traukimą į ką; jausti malonumą, norą ką daryti: Motina mėgo švarą rš. Jaunimas mėgsta dainą, šokį, muziką sp. Geras žmogus nemėgsta tuščių kalbų KrvP(Pln). Sodininkystė Lietuvoje mėgstama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sakyti — 1 sakyti, sãko, sãkė 1. tr., intr. SD285, H, K, J, L žodžiais reikšti savo mintis, šnekėti, kalbėti: Taip sako, sakoma R367. Į akis sakau R173. Uks miks nebtura nieko besakyti J. Kas ką sãko, tegu sãko – nusiduok negirdint Dkš. Ar aš tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žalias — žãlias, ià adj. (4) KBII114, K, Rtr, Š, FrnW, KŽ 1. SD1215, SD452, H, H182, R, R184, MŽ, MŽ244, KoG4, S.Dauk, N, M, L, ŠT84,183 viena iš pagrindinių spektro spalvų, esanti tarp geltonos ir žydros; tokios spalvos kaip žolė: Glazūros spalvos –… …   Dictionary of the Lithuanian Language